4.995,00 kr. DKK

Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Groovy Minds.

Alle ydelser, 1:1 mentoring/coaching forløb udgår fra Groovy Minds, CVR nr. 27052401, c/o Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry.  Mail: [email protected]

 

Fortrolighed:

Groovy Minds behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Groovy Minds i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Groovy Minds deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Groovy Minds videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Groovy Minds. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Groovy Minds, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Groovy Minds, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur eller ydelsen afvikles på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

 

Rettigheder:

Groovy Minds har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af ydelser fra Groovy Minds opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Nina Graakjær Bliddal og virksomheden Groovy Minds måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Groovy Minds og Nina Graakjær Bliddal skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nina Graakjær Bliddal har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Nina Graakjær Bliddal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

 

© 2019 Groovy Minds. Alle rettigheder forbeholdes Groovy Minds v/Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry, cvr. 27052401

 

GROOVY MINDS´ persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

Groovy Minds v. Nina Graakjær Bliddal (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

 

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 

 

 1. Personoplysninger
  • Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
 • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
 • Andre fortrolige informationer, du oplyser i forbindelse med coaching forløb.
 1. Anvendelse af dine personoplysninger
  • Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om at være en kvalificeret sparringspartner omkring karriererådgivning, og andre coaching forløb (herefter ”Formålet”).
  • Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.
 2. Opbevaring af dine personoplysninger
  • Dine personoplysninger opbevares hos os.
  • Oplysningerne lagres på låste computere, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
  • Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger.
  • Vi påser løbende, at vi har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.
 3. Deling
  • Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. i tilfælde at vi trækker på kompetencer hos 3. mand, for at kunne rådgive dig bedst muligt og kun når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige

 1. Sletning af dine personlige oplysninger
  • Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
  • Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest 3 måneder efter endt forløb hos os.
 2. Dine rettigheder
  • Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
  • Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected]
 1. Dataansvarlig
  • Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

Groovy Minds v. Nina Graakjær Bliddal
CVR. 27052401
Haardalen 3, 8680 Ry
Tlf. 20617120
[email protected]

En konto findes allerede med denne e-mail adresse. Er det dig?

Log ind
Bwnn8toqspghetlzx1fw file

Mind Your Business

UDLEV DIN IVÆRKSÆTTERDRØM - GØR DIN PASSION TIL DIN LEVEVEJ.

Kom med på dette 3 måneders online gruppe-forløb, hvor jeg lærer dig, hvordan du kan udleve din iværksætterdrøm, så du opnår den frihed og de penge, du drømmer om uden at spilde din tid og penge på at opfinde den dybe tallerken selv.

Du lærer, hvordan du tiltrækker dine drømmekunder i stedet for at jage dem.

Hvordan du finder DIT kernebudskab, så dine kunder bliver interesserede i dit produkt/din ydelse, og hvordan du kommer i gang NU!

Forløbet er delt op i 6 moduler:

 • Vision & Mål.
 • Mission & Koncept 
 • Din Ideelle kunde
 • Salgskanaler.
 • Marketing
 • Succes Mindset

Modulerne kan du tage i dit eget tempo, og du har evig adgang til materialet.

Du bliver en del af en facebook gruppe, hvor I kan sparre med os og hinanden. Hver uge er der et online Q&A kald, hvor der er mulighed for at få sparring og svar på spørgsmål, møde de andre, og netværke den vej.

Gør din drøm til virkelighed!

Kom med på rejsen, og bliv en del af en gruppe med andre super seje iværksættere.

 

 

 

Hvad siger deltagerne på holdet

“Først og fremmest er det rent faglige med modulerne guld værd og særligt at man kan nørde med det i det tempo der passer en bedst. Jeg ser ofte de korte videoer igen og igen, og lader mig inspirere endnu engang. Fællesskabet i gruppen er helt unikt. Jeg føler, at vi er kommet til et sted, hvor det er ganske trygt at udtrykke sin tvivl, frygt, begejstring, glæde, tristhed - hvad end det måtte være, som påvirker ens mindset og dermed rejsen mod det selvstændige liv, som vi alle går og drømmer om. Tak for det! Sidst men absolut ikke mindst er der Nina Graakjær Bliddal. Sikke et forbillede og rollemodel. Autentisk, ambitiøs, inspirerende, udfordrende og ærlig - hun gør hele forskellen ❤”

Iværksætter

“Skønt fællesskab med plads til at vende alle udfordringer 😅 Fokus og inspiration, et yderst givende sted her under dine vinger Nina ❣️ Tak for dig… Fedt at alle er der for alle 😀”

Iværksætter

“Gode og nyttige redskaber til at håndtere de udfordringer der følger med at opstarte en virksomhed. Både hvad man rent praktisk kan gøre men også mentalt fokus. Opbakning fra andre i samme situation. Et heppekor”

Iværksætter

“Et fællesskab og et Forum hvor ingen spørgsmål er “dumme”. Det er en sand fornøjelse, at høre fra/på andre der har samme “drive” og ikke mindst interesser . Det er skønt at kunne vende ens udfordringer, uden at man har følelser i klemme, op imod at spørge ens familie og venner. Nina , du er en inspiration, og dit lyse positive sind, smitter af og gør det til et godt sted”

Iværksætter

“Forløbet giver mig et fokus og en struktur på opbygningen af min virksomhed. Det er dejligt at mødes hver tirsdag og få input fra dig Nina, og hører hvad de andre har på hjerte. Gruppen er, for mig, et trygt Forum hvor vi er gode til at give hinanden opbakning og sparring.”

Iværksætter