34.495,00 kr. DKK

Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Groovy Minds.

Alle ydelser, 1:1 mentoring/coaching forløb udgår fra Groovy Minds, CVR nr. 27052401, c/o Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry.  Mail: [email protected]

 

Fortrolighed:

Groovy Minds behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Groovy Minds i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Groovy Minds deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Groovy Minds videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Groovy Minds. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Groovy Minds, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Groovy Minds, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur eller ydelsen afvikles på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

 

Rettigheder:

Groovy Minds har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af ydelser fra Groovy Minds opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Nina Graakjær Bliddal og virksomheden Groovy Minds måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Groovy Minds og Nina Graakjær Bliddal skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nina Graakjær Bliddal har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Nina Graakjær Bliddal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

 

© 2019 Groovy Minds. Alle rettigheder forbeholdes Groovy Minds v/Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry, cvr. 27052401

 

En konto findes allerede med denne e-mail adresse. Er det dig?

Log ind
Auhug2itya7xdmmrsmai file

P L A N - a

I dette forløb arbejder vi målrettet med din virksomhed og de resultater, du gerne vil opnå.

Det får du:

  • 6 måneders intensivt iværksætterforløb hvor DU og DIN business er i fokus.
  • 5 skarpe moduler, som sikrer en direkte vej mod dit mål
  • 3 bonus moduler der tilfører essens og skaber balance mellem den maskuline og den feminine energi.
  • 5 x 1:1 coaching samtaler hvor vi retter ind, og hele tiden sikrer at vi har næsen i sporet.
  • Efterfølgende løbende samtaler efter behov. 
  • Nærværende og resultatfokuseret sparring under hele forløbet.
  • Støtte, hjælp og guidance hele vejen.

Spar dig selv for unødvendige spekulationer, spar dig selv for tid og penge og få hjælp af en der har gået vejen selv. 

Læs mere om forløbet under Business Coaching, og kontakt mig gerne for en uforpligtende snak.

Det siger andre

“Nina er en inspirerende og kompetent person, der med hendes business forløb Plan-a, arbejder med 5 centrale business områder, som er afgørende at forholde sig til for at komme fra start. Jeg opnåede at gå fra en ide/drøm til at gøre ideen konkret med mål og handlingsplaner samt en voksende lyst til at gå hele vejen. Nina motiverer og skubber til dit mindset hele vejen igennem og er i den grad med til at give dig det ekstra kick, der netop skal til for at eksekvere på din plan. Derudover er Nina super behagelig at være sammen med, ligetil og nem at tale med. Nina får de bedste anbefalinger herfra ”

Mette s