7.995,00 kr. DKK

Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Groovy Minds.

Alle ydelser, 1:1 mentoring/coaching forløb udgår fra Groovy Minds, CVR nr. 27052401, c/o Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry.  Mail: [email protected]

 

Fortrolighed:

Groovy Minds behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Groovy Minds i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Groovy Minds deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Groovy Minds videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Groovy Minds. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Groovy Minds, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Groovy Minds, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur eller ydelsen afvikles på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

 

Rettigheder:

Groovy Minds har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af ydelser fra Groovy Minds opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Nina Graakjær Bliddal og virksomheden Groovy Minds måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Groovy Minds og Nina Graakjær Bliddal skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nina Graakjær Bliddal har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Nina Graakjær Bliddal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

 

© 2019 Groovy Minds. Alle rettigheder forbeholdes Groovy Minds v/Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry, cvr. 27052401

GROOVY MINDS´ persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

Groovy Minds v. Nina Graakjær Bliddal (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

 

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 

 

 1. Personoplysninger
  • Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
 • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
 • Andre fortrolige informationer, du oplyser i forbindelse med coaching forløb.
 1. Anvendelse af dine personoplysninger
  • Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om at være en kvalificeret sparringspartner omkring karriererådgivning, og andre coaching forløb (herefter ”Formålet”).
  • Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.
 2. Opbevaring af dine personoplysninger
  • Dine personoplysninger opbevares hos os.
  • Oplysningerne lagres på låste computere, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
  • Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger.
  • Vi påser løbende, at vi har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.
 3. Deling
  • Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. i tilfælde at vi trækker på kompetencer hos 3. mand, for at kunne rådgive dig bedst muligt og kun når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige

 1. Sletning af dine personlige oplysninger
  • Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
  • Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest 3 måneder efter endt forløb hos os.
 2. Dine rettigheder
  • Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
  • Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected]
 1. Dataansvarlig
  • Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

Groovy Minds v. Nina Graakjær Bliddal
CVR. 27052401
Haardalen 3, 8680 Ry
Tlf. 20617120
[email protected]

En konto findes allerede med denne e-mail adresse. Er det dig?

Log ind

Mind the Gap

Mind the Gap er et 1:1 forløb, der er skræddersyet til dig, der er i tvivl om hvad du skal i dit arbejdsliv. Du ønsker måske at justere til, skifte job, skifte spor eller starte selv. Dette forløb guider dig ind til kernen af DIG, og hjælper dig med at finde DIN vej til et arbejdsliv med glæde, energi og flow. 

Det får du:

 • Et skræddersyet forløb der matcher DIG og DIT liv.
 • 6 moduler, der guider dig frem til dit drømmearbejdsliv
 • 3 x 1:1 samtaler, hvor DU og DIN udvikling i fokus
Din rejse hen til et liv med glæde energi og overskud starter her. 
Der er mulighed for afdrag i 2-3 rater - hvis du er interesseret i det, så kontakt:  [email protected] eller [email protected]

Andre siger:

Jeg stod et sted i mit liv, hvor jeg havde brug for at finde min rette vej arbejdsmæssigt. Jeg må sige efter mit forløb med dig er jeg blevet så meget rigere. Både ift. mine drømme omkring arbejdslivet men også personligt. Du har givet mig en kæmpe øjenåbner og fået nogle ting frem i mig, som jeg ikke anede var der. Samt, hvilke gamle erfaringer jeg skulle smide for døren. Jeg er der så taknemlig for, at du hjalp mig med at finde min drøm. Jeg har aldrig før været så passioneret omkring noget. Jeg brænder for min drøm og den skal bare have lov til at udvikle sig mere og mere, hen ad vejen. Men du var med til at sætte min drøm i gang. Så det råd jeg vil give til andre der ikke kender deres vej, ville være at tage fat i dig. Fordi du guider og stiller de helt rigtige spørgsmål. Du er støttende, udfordrede og ja så sætter du ens inderste drømme i spil. Du får en til at finde sin drøm og hvad man virkelig ønsker i sit liv. Jeg er i hvert fald dig evigt taknemmelig Nina. Fordi du ville være min støtte, på denne personlige rejse

Anne K

Jeg har netop afsluttet forløbet ”Mind the Gap” sammen med Nina hos Groovy Minds. Jeg valgte først og fremmest Nina og Groovy Minds, fordi jeg allerede ved vores første møde bare kunne mærke, at hun var den helt rigtige til at hjælpe mig. Jeg var på daværende tidspunkt sygemeldt med stress, og vidste med mig selv, at det ville være en kæmpe hjælp, hvis jeg kunne finde én der ikke bare ville hjælpe mig ovenpå igen – men som også ville kunne hjælpe og støtte mig til at finde ind til kernen af problemet, så jeg ikke endte med bare at vende tilbage til jobbet uden at have overvejet, hvilke ændringer der skulle til, for at få skabt en bedre balance i mit liv. Det har hele vejen igennem været tydeligt, at Nina virkelig brænder for det hun laver, - nok den primære årsag til, at jeg står her bagefter med en skøn følelse af indre ro og afklarethed. Jeg vil på det varmeste anbefale Nina til enhver, som måtte stå i samme situation som mig, eller som på anden vis søger en fantastisk coach og mentor.

Louise S.

Nina har hjulpet mig tage en svær, men vigtig beslutning omkring min jobsituation. Hun er fantastisk, så tøv ikke med at kontakte hende. Hun er god til at skubbe til dine tanker, og finde nye vinkler på dine problemer.

Morten M

Lige en lille opfølgning fra mig 🙂🙂 Jeg har fået jobbet og starter i næste måned i en projektansættelse, også må vi se om det fører til mere. Jeg kan mærke at det er det rigtige at få prøvet af lige nu, så er bare glad. TAK for alle de gode snakke, råd og vejledningen. Det har virkelig været guld værd, jeg er så meget blevet klogere på mig selv, hvad jeg kan / vil og ikke mindst hvad mit drømmejob er, og hvilke ting jeg ikke går på kompromis med. BARE TAK 🙂

Louise W

For mig er tillid vigtigt og noget der tager tid for mig at opbygge. Men allerede fra første samtale med Nina, følte jeg tilliden. Hun er det mest hjertevarme menneske, som udviser empati og samtidig tør stille de svære spørgsmål, der sætter gang i refleksionen. Efter mit forløb er jeg blevet langt mere bevidst om mine grænser og egne værdier. Så en kæmpe tak til Nina, for at rykke min bevidsthed.

Louise Kaae