3.995,00 kr. DKK

Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Groovy Minds.

Alle ydelser, 1:1 mentoring/coaching forløb udgår fra Groovy Minds, CVR nr. 27052401, c/o Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry.  Mail: [email protected]

 

Fortrolighed:

Groovy Minds behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Groovy Minds i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Groovy Minds deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Groovy Minds videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Groovy Minds. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Groovy Minds, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Groovy Minds, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur eller ydelsen afvikles på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

 

Rettigheder:

Groovy Minds har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af ydelser fra Groovy Minds opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Nina Graakjær Bliddal og virksomheden Groovy Minds måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Groovy Minds og Nina Graakjær Bliddal skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nina Graakjær Bliddal har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Nina Graakjær Bliddal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

 

© 2019 Groovy Minds. Alle rettigheder forbeholdes Groovy Minds v/Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry, cvr. 24052701

 

En konto findes allerede med denne e-mail adresse. Er det dig?

Log ind
9wjthv1mrisonvup0zzd file

Kompetence Kompasset

Hop med på dette 4 ugers online forløb, der viser dig vejen til dit drømmejob.

Det får du:

  • 4 videoklip hvor jeg fortæller om hver vejviser, og hvordan du arbejder med det.
  • 4 arbejdsark, en pr. vejviser, med spørgsmål, som gør dig klogere på dig selv.
  • Mulighed for at deltage i en lukket FB gruppe, hvor jeg deler små guldkorn og tips og tricks.

Hvad venter du på - livet venter ikke på dig.