Kontakt

 Forretningsbetingelser & persondatapolitik

FORRETNINGSBETINGELSER

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Groovy Minds.

Alle ydelser, 1:1 mentoring/coaching forløb udgår fra Groovy Minds, CVR nr. 27052401, c/o Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry.  Mail: [email protected]
 

Fortrolighed:

Groovy Minds behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Groovy Minds i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Groovy Minds deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Groovy Minds videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Groovy Minds. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Groovy Minds, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Groovy Minds, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur eller ydelsen afvikles på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

 

Rettigheder:

Groovy Minds har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af ydelser fra Groovy Minds opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Nina Graakjær Bliddal og virksomheden Groovy Minds måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Groovy Minds og Nina Graakjær Bliddal skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nina Graakjær Bliddal har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Nina Graakjær Bliddal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

 

© 2019 Groovy Minds. Alle rettigheder forbeholdes Groovy Minds v/Nina Graakjær Bliddal, Haardalen 3, 8680 Ry, cvr. 24052701

 

PERSONDATA

GROOVY MINDS´ PERSONDATAPOLITIK FOR INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR OPFYLDELSE AF AFTALER MED VORES KUNDER

Groovy Minds v. Nina Graakjær Bliddal (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 

1. Personoplysninger

1.1 Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

  • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
  • Andre fortrolige informationer, du oplyser i forbindelse med coaching forløb.

 

2. Anvendelse af dine personoplysninger

2.1 Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om at være en kvalificeret sparringspartner omkring karriererådgivning, og andre coaching forløb (herefter ”Formålet”).

2.2 Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

 

3. Opbevaring af dine personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger opbevares hos os.

3.2 Oplysningerne lagres på låste computere, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

3.3 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger.

3.4 Vi påser løbende, at vi har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

 

4. Deling

4.1 Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. i tilfælde at vi trækker på kompetencer hos 3. mand, for at kunne rådgive dig bedst muligt og kun når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.
Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige

 

5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

5.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest 3 måneder efter endt forløb hos os.

 

6. Dine rettigheder

6.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.

6.1.2 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

6.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected]

 

7. Dataansvarlig

7.1 Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

Groovy Minds v. Nina Graakjær Bliddal
CVR. 27052401
Haardalen 3, 8680 Ry
Tlf. 20617120
[email protected]